Výzkumná skupina ledové (foto)chemie a (foto)fyziky


Probíhající výzkum

Naše skupina se věnuje výzkumu fyzikálně-chemických vlastností ledů a jejich interakcí s přítomnými látkami, racionální optimalizací procesu mrazení pro bezztrátovou kryo- a lyoprotekci biochemicky významných látek. Dále se zabýváme objasněním chování látek v ledové matrici pomocí spektroskopických, elektrochemických a mikroskopických technik a v neposlední řadě také chemickou aktinometrií se zaměřením na toky fotonů procházejících ledem. Uplatnění našeho základního výzkumu směřuje k užitečnosti pro farmaceutické mrazení a pro environmentální vědy.

Pokud Vás náš výzkum zaujal, nebo máte zájem o bližší informace navštivte stránky Výzkumné skupiny ledové (foto)chemie a (foto)fyziky.

Pro studenty

V rámci probíhajícího výzkumu a pedagogických aktivit nabízíme možnost vypracování jak bakalářských, diplomových a doktorských prací, tak samostatných projektů v tomto oboru. Je možné pracovat i na tématech pedagogického zaměření. Rádi Vám ukážeme naše pracoviště a probereme s Vámi možnosti zapojení do naší činnosti.

Členové skupiny

V případě zájmu o jakékoliv informace neváhejte kontaktovat vedoucího skupiny:

 

 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče, která již není podporována. Je možné, že některé aplikace nebudou zobrazeny správně, některé funkčnosti nebudou dostupné, případně budou dostupné v omezeném rozsahu.