Program oborového semináře fyzikální a materiálové chemie (Prof. M. Šob) pro podzimní semestr 2018 (A12/311, 10:00)


27. 9. 2018 Česká společnost chemická  (A11/132, 14:00)

 • Prof. Alexander Heckel
  (Goethe Universität Frankfurt)
  Regulation of Nucleic Acids in Time and Space

4. 10. 2018
Doc. Jan Hrbáč
(PřF MU, Brno)
Electrochemistry and electrochemical deposition of carbo[n]helicenes and their polymerizable derivatives
Elektrochemie a elektrodepozice karbohelicenů a jejich polymerizovatelných derivátů

11. 10. 2018
Mgr. Svatava Polsterová
(PřF MU, Brno)
Ab initio calculations of surface energies and their application in prediction of phase diagrams of nanoalloys
Ab-initio výpočty povrchových energií a jejich použití pro predikce fázových diagramů nanoslitin

25. 10. 2018
Doc. Markéta Munzarová
(PřF MU, Brno)
Geometric and electronic structure of phosphosilicates
Geometrická a elektronová struktura fosfosilikátů

25. 10. 2018 Česká společnost chemická (A11/132, 14:00)

 • Prof. Mathias Christmann 
  (Freien Universität Berlin )
  Synthesis of Polycyclic Terpenes

1. 11. 2018
Mgr. Martina Mazalová
(PřF MU, Brno)
Phase field modeling method: Al-Si-Mg system
Metoda modelování fázových polí: Al-Si-Mg system
Bc. Sabina Oweisová
(PřF MU, Brno)
Ab initio modelling of stability of aluminium containing phases
Ab initio modelování stability fází obsahujících hliník

8. 11. 2018
Mgr. František Zelenka
(PřF MU Brno)
STrends in sample preparation for scanning electron microscopy
Trendy v přípravě vzorků pro skenovací elektronový mikroskop

15. 11. 2018  (A11/132, 14:00)
Doc. Jan Hrbáč
(PřF MU, Brno)
Functional layers for electrochemical sensors and devices (lecture in occasion of professor appointment procedure)
Funkční vrstvy pro elektrochemické senzory a zařízení

22. 11. 2018
Dr. Jozef Hritz
(PřF MU & CEITEC MU, Brno)
Protein homodimerization from perspective of physical chemistry and statistical physics. Case study of 14-3-3zeta protein
Homodimerizace proteinů z perspektivy fyzikální chemie a statistické fyziky. Studie na příkladu 14-3-3zeta proteinu

29. 11. 2018
Dr. Cina Foroutan-Nejad
(CEITEC MU, Brno)
Buckyball Difluoride F2–@C60+; a Single‐Molecule Crystal

6. 12. 2018 Česká společnost chemická (A11/132, 14:00)

 • Prof. Wolfgang Lindner (A11/132, 14:00)
  (University of Vienna)
  Concepts of enantiomer separations on the basis of molecular recognition principles adopted for liquid chromatography

13. 12. 2018
Mgr. Jakub Věžník
(CEITEC MU, Brno)
Redox behaviour of ferrocene derivatives in buffered and unbuffered aqueous solutions
Redoxní chování ferrocenových derivátů v pufrovaných a nepufrovaných vodných roztocích

Používáte starou verzi internetového prohlížeče, která již není podporována. Je možné, že některé aplikace nebudou zobrazeny správně, některé funkčnosti nebudou dostupné, případně budou dostupné v omezeném rozsahu.