Program oborového semináře fyzikální a materiálové chemie (Prof. M. Šob) pro podzimní semestr 2019 (A12/311, 10:00)


26. 9. 2019
Doc. Jan Hrbáč
(PřF MU Brno)
Development of detectors for electroanalysis in flowing streams
Vývoj detektorů pro elektroanalýzu v průtočných systémech

10. 10. 2019
Dr. Lokendra P. Singh
(CEITEC MU Brno)
Fluctuation dynamics in mono-hydroxy liquids

17. 10. 2019
Doc. Miroslav Černý
(VUT Brno)
Prediction of fracture of fanocomponents with the help of ab initio aided strain gradient elasticity theory
Predikce lomu nanokomponent pomocí kombinace teorie gradientní elasticity a ab initio výpočtů

17. 10 2019 Česká společnost chemická (A11/132, 14:00)

 • Prof. Josef Michl
  (IOCB Prague and University of Colorado at Boulder)
  Porphene - a Regular Heterocyclic Two-Dimensional Polymer

24. 10. 2019
Doc. Lubomír Rulíšek (PřF UK Praha)
Towards Ab Initio Protein Folding
Struktura a sbalování proteinů z kvantově-chemické perspektivy

31. 10. 2019
Prof. Jan Vřešťál
(CEITEC MU Brno)
Structure and properties of high-entropy alloys
Struktura a vlastnosti slitin s vysokou entropií

7. 11. 2019 Česká společnost chemická (A11/132, 13:45)

 • Prof. František Tureček
  (University of Washington, Seattle)
  Gas-Phase Crosslinking: A New Tool for Structure Analysis of Non-Covalent Complexes

14. 11. 2019
Dr. Aleš Daňhel (Biofyzikální ústav AV ČR, Brno)
Nanostructured electrode surfaces for (spectro)electrochemical detection of not only biopolymer
Nanostrukturované elektrodové povrchy pro (spektro)elektrochemickou detekci nejen biopolymerů

21. 11. 2019
Ing. Oliver Taltynov
(CEITEC MU, Brno)
Stabilization of enzymes
Stabilizace enzymů

28. 11. 2019
Mgr. Hugo Semrád
(PřF MU, Brno)
Quantum chemical study of the isomerization step within acetylene bromoboration
Kvantově chemické studium izomerizačního kroku v rámci bromoborace acetylenu

5. 12. 2019
Prof. P. Rogl
(Inst. of Materials Chemistry, University of Vienna)
Structural Chemistry and Properties of G‐phases

5. 12. 2019 Česká společnost chemická (A11/132, 13:45)

 • Dr. Ivo Starý
  (IOCB Prague)
  Helically Chiral Aromatics: Their Synthesis, Properties and Applications

13. 12. 2019
Prof. Jiří Sopoušek
(PřF MU, Brno)
Continuous flow synthesis of nanoparticles
Syntéza nanočástic v kontinuálním toku
Mgr. Svatava Polsterová
(PřF MU, Brno)
Introduction to nanoparticles surface energy calculation
Úvod do výpočtu povrchové energie nanočástic

Používáte starou verzi internetového prohlížeče, která již není podporována. Je možné, že některé aplikace nebudou zobrazeny správně, některé funkčnosti nebudou dostupné, případně budou dostupné v omezeném rozsahu.