Vědecké skupiny


Výzkum v oblasti fyzikální chemie je veden na experimentální a teoretické úrovni v rámci vědeckých skupin, kterými jsou:

Charakteristika jednotlivých vědeckých skupin a detailnější informace o jejich výzkumném zaměření se nacházejí pod příslušnými odkazy na laboratoře a výzkumné skupiny.

Obor fyzikální chemie nabízí studentům široké spektrum výzkumných činností, kterým se mohou věnovat v rámci svých samostatných projektů, bakalářských, diplomových a doktorských prací. Odkazy na vypsaná témata můžete nalézt v sekci Pro studenty. Také je možné po dohodě se školitelem vypsat téma nové.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče, která již není podporována. Je možné, že některé aplikace nebudou zobrazeny správně, některé funkčnosti nebudou dostupné, případně budou dostupné v omezeném rozsahu.