Laboratoř aplikované kvantové chemie


Probíhající výzkum

Naše skupina se aktuálně věnuje třem oblastem aplikací kvantové mechaniky v chemii. Jedná se o studium mechanismu bromoborace alkynů, studium vlivu koordinačního prostředí atomů Si a P na tvorbu SiO6 center v silikofosfátech, a konečně o výzkum interakce thioredoxin reduktázy s komplexy Au s ohledem na katalytickou aktivitu tohoto enzymu.

Dostupné vybavení

4 linuxová PC, na nichž provádíme nejjednodušší kvalitativní výpočty a jejichž prostřednictvím používáme ab initio kvantově chemické programy, především program Gaussian09, na Superpočítačovém centru Brno.

logo-GAUSSIAN

Pro studenty

V rámci probíhajícího výzkumu a pedagogických aktivit nabízíme možnost vypracování jak bakalářských, diplomových a doktorských prací, tak samostatných projektů v tomto oboru. Je možné pracovat i na tématech pedagogického zaměření. Rádi Vám ukážeme naše pracoviště a probereme s Vámi možnosti zapojení do naší činnosti.

Členové skupiny

V případě zájmu o jakékoliv informace neváhejte kontaktovat kteréhokoliv člena naší skupiny, do které patří:

Spolupráce

Používáte starou verzi internetového prohlížeče, která již není podporována. Je možné, že některé aplikace nebudou zobrazeny správně, některé funkčnosti nebudou dostupné, případně budou dostupné v omezeném rozsahu.