Fyzikální chemie
se zabývá studiem vlastnosti souborů molekul a látek a termodynamických a kinetických procesů v komplexních soustavách. K tomu využívá moderní fyzikálně chemické metody výzkumu a teoretické přístupy založené na kvantově chemických výpočtech a modelech, vycházejících z obecných fyzikálně chemických principů. Trvalý kontakt s vývojem fyziky a používání matematických metod činí z fyzikální chemie nezbytný základ znalostí každého chemika jak při syntéze nových látek, tak při analýze jejich složení a vlastností. Hlavními směry, kterým se odborní pracovníci, učitelé a studenti na Ústavu chemie za spolupráce s externími pracovníky věnují jsou:

  • Ab-initio výpočty vlastností pevných fází
  • Aplikace metod kvantové chemie na problémy struktury, reaktivity a molekulové spektroskopie
  • Výzkum fyzikálně-chemických vlastností ledů a jejich interakcí s přítomnými látkami
  • Charakterizace a studium biomolekul moderními elektrochemickými metodami
  • Charakterizace látek a materiálů a studium termodynamických a kinetických procesů moderními metodami výzkumu
  • Syntéza pokročilých kompaktních a nanostrukturovaných materiálů
  • Termodynamické modelováni a výpočty fázových diagramů komplexních soustav

Oceněný výzkum vědecké skupiny doc. Pavla Brože
Na cestě od vývoje termoelektrických materiálů s vysokou účinností k jejich dlouhodobé provozní stabilitě
Jako vynikající byl Grantovou agenturou České republiky ohodnocen výzkum zabývající se vývojem termoelektrických materiálů s vysokou účinností a zejména studiem jejich dlouhodobé provozní stability. V rámci tříletého projektu na tématu pracoval tým vědců z Masarykovy univerzity (CEITEC) pod vedením řešitele docenta Pavla Brože a tým vědců z Ústavu fyziky materiálů Akademie věd České republiky pod vedením spoluřešitele doktora Jiřího Buršíka, ve spolupráci s kolegy z univerzity ve Vídni.
Bližší informace zde.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče, která již není podporována. Je možné, že některé aplikace nebudou zobrazeny správně, některé funkčnosti nebudou dostupné, případně budou dostupné v omezeném rozsahu.