Fyzikální chemie
se zabývá studiem vlastnosti souborů molekul a látek a termodynamických a kinetických procesů v komplexních soustavách. K tomu využívá moderní fyzikálně chemické metody výzkumu a teoretické přístupy založené na kvantově chemických výpočtech a modelech, vycházejících z obecných fyzikálně chemických principů. Trvalý kontakt s vývojem fyziky a používání matematických metod činí z fyzikální chemie nezbytný základ znalostí každého chemika jak při syntéze nových látek, tak při analýze jejich složení a vlastností. Hlavními směry, kterým se odborní pracovníci, učitelé a studenti na Ústavu chemie za spolupráce s externími pracovníky věnují jsou:

  • Ab-initio výpočty vlastností pevných fází
  • Aplikace metod kvantové chemie na problémy struktury, reaktivity a molekulové spektroskopie
  • Výzkum fyzikálně-chemických vlastností ledů a jejich interakcí s přítomnými látkami
  • Charakterizace a studium biomolekul moderními elektrochemickými metodami
  • Charakterizace látek a materiálů a studium termodynamických a kinetických procesů moderními metodami výzkumu
  • Syntéza pokročilých kompaktních a nanostrukturovaných materiálů
  • Termodynamické modelováni a výpočty fázových diagramů komplexních soustav

Používáte starou verzi internetového prohlížeče, která již není podporována. Je možné, že některé aplikace nebudou zobrazeny správně, některé funkčnosti nebudou dostupné, případně budou dostupné v omezeném rozsahu.