Program oborového semináře fyzikální a materiálové chemie (Prof. M. Šob) pro jarní semestr 2020 (A12/311, 10:00)


27. 2. 2020
Prof. Jan Vřešťál
(PřF MU Brno)
Development of thermodynamic databases, Part 1: Al, 0 < T < 933.47 K.
Vývoj termodynamických databází, část 1: Al, 0 < T < 933.47 K.
Dr. Ondřej Zobač
(ÚFM AV ČR Brno)
Third Generation of Unary Data: model for the liquid phase and application towards binary phase diagrams modelling.
Třetí generace unárních dat: model pro popis kapalné fáze a aplikace pro modelování binárních fázových diagramů.

5. 3. 2020 Česká společnost chemická (A11/132, 14:00)
Helma Wennemers
(ETH Zurich)
Asymmetric Catalysis with Peptides

12. 3. 2020
Doc. Miroslav Černý
(FSI VUT Brno)
Atomistic modeling of crystals fracture.
Atomistické modelování lomu krystalů.

19. 3. 2020
Doc. Pavel Brož
(PřF MU Brno)
Thermal and phase stability of CoSb3-based skutterudites and half-Heusler alloys.
Termická a fázová stabilita skuteruditů na bázi CoSb3 a half-Heuslerových slitin.

26. 3. 2020
Doc. Markéta Munzarová
(PřF MU Brno)
Quantum-chemical studies of Diels-Alder Reactions.
Studium Diels-Alderových reakcí metodami kvantové chemie.

16. 4. 2020
Dr. Tadeja Janc
(Univ. of Ljubljana)
Water dynamics in protein-salt solutions.
Dynamika vody v roztocích proteinů obsahujících sůl.

16. 4. 2020 Česká společnost chemická (A11/132, 14:00)
Tommy Magauer
(University of Innsbruck)
Title to be added

23. 4. 2020
Prof. David Bryce
(Univ. of Ottawa)
Element-Based Supramolecular Interactions Studied via Solid-State NMR Spectroscopy.
Studium specifických supramolekulárnich interakci pomoci NMR spektroskopie pevného stavu.

23. 4. 2020 Česká společnost chemická (A11/132, 14:00)
David Bryce
(University of Ottawa)
Element-Based Supramolecular Interactions Studied via Solid-State NMR Spectroscopy

30. 4. 2020
Dr. Martin Friák
(ÚFM AV ČR Brno)
TBA.
Bude upřesněno.

7. 5. 2020
Prof. Jiří Kozelka
(PřF MU Brno and Biologie Intégrée du Globule Rouge UMR_S1134, Inserm, Université Paris Diderot, Sorbonne Paris Cité, Université de la Réunion, Université des Antilles,75739 Paris, France)
Anion-pi interaction between formate and NAD+: physical origin and role in the catalytic mechanism of NAD+ - dependent formate dehydrogenase.
Interakce typu anion-pi mezi formiátem a NAD+: analýza vazby a role v katalytickém mechanismu formiát-dehydrogenázy.

14. 5. 2020 Česká společnost chemická (A11/132, 14:00)
Georg Gescheidt-Demner
(Graz University of Technology)
Title to be added

Používáte starou verzi internetového prohlížeče, která již není podporována. Je možné, že některé aplikace nebudou zobrazeny správně, některé funkčnosti nebudou dostupné, případně budou dostupné v omezeném rozsahu.