Laboratoř syntézy nanoslitin


Probíhající výzkum

Členové skupiny se zabývají teoretickým a experimentálním studiem nanočástic kovů a jejich slitin. V teoretické oblasti se zabývají predikcí fázových diagramů nanoslitin a zejména jejich ověřováním. V experimentální oblasti se zabývají syntézou a charakterizací nanočástic.

Dostupné vybavení

Syntéza nanočástic je zaměřena zejména na metody solvotermální a borhydridové. Charakterizace získaných produktů je zajištěna moderními analytickými metodami. K měření velikosti nanočástic v koloidních roztocích je k dispozici metoda měření dynamického rozptylu světla (DLS). Krystalová struktura nanočástic je získávána metodami práškové difrakce (XRD). Chemické složení nanočástic je analyzováno metodami atomární emisní spektroskopie s induktivně vázaným plasmatem (ICP–OES). Jsou k dispozici spektrální metody studia (IR, UV–VIS, Ramanova spektroskopie, MS, …). Termická stabilita nanočástic je sledována metodami diferenciální termické analýzy spojené s hmotnostní spektrometrií (STA 409 CD/3/403/5/G Netzsch). Metody elektronové mikroskopie (SEM, TEM, HRTEM), měření magnetických vlastností a vysokoteplotní XRD je zajištěna spoluprací s Ústavem fyziky materiálů AVČR, v.v.i.

Pro studenty

V rámci probíhajícího výzkumu a pedagogických aktivit nabízíme možnost vypracování jak bakalářských, diplomových a doktorských prací, tak samostatných projektů v tomto oboru. Je možné pracovat i na tématech pedagogického zaměření. Témata prací navazují na vědeckou činnost a projekty pracovníků Ústavu chemie PřF MU a výzkumné skupiny Syntézy a analýzy nanostruktur (CEITEC MU).

Členové skupiny

V případě zájmu o jakékoliv informace neváhejte kontaktovat kteréhokoliv člena naší skupiny, do které patří:

Spolupráce

 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče, která již není podporována. Je možné, že některé aplikace nebudou zobrazeny správně, některé funkčnosti nebudou dostupné, případně budou dostupné v omezeném rozsahu.