Fyzikální chemie
se zabývá studiem vlastnosti souborů molekul a látek a termodynamických a kinetických procesů v komplexních soustavách. K tomu využívá moderní fyzikálně chemické metody výzkumu a teoretické přístupy založené na kvantově chemických výpočtech a modelech, vycházejících z obecných fyzikálně chemických principů. Trvalý kontakt s vývojem fyziky a používání matematických metod činí z fyzikální chemie nezbytný základ znalostí každého chemika jak při syntéze nových látek, tak při analýze jejich složení a vlastností. Hlavními směry, kterým se odborní pracovníci, učitelé a studenti na Ústavu chemie za spolupráce s externími pracovníky věnují jsou:

  • Ab-initio výpočty vlastností pevných fází
  • Aplikace metod kvantové chemie na problémy struktury, reaktivity a molekulové spektroskopie
  • Výzkum fyzikálně-chemických vlastností ledů a jejich interakcí s přítomnými látkami
  • Charakterizace a studium biomolekul moderními elektrochemickými metodami
  • Charakterizace látek a materiálů a studium termodynamických a kinetických procesů moderními metodami výzkumu
  • Syntéza pokročilých kompaktních a nanostrukturovaných materiálů
  • Termodynamické modelováni a výpočty fázových diagramů komplexních soustav

Program semináře FCH a MCH
JS 2019 
(A12/311, 10:00)

21. 3. 2019
Prof. Jan Vřeštál
(PřF MU, Brno)

Thermodynamic modelling of phase composition of metallic systems

28. 3. 2019
Doc. Pavel Brož
(PřF MU, Brno)

Study of thermal stability of thermoelectric materials and of their phase diagrams

4. 4. 2019
Dr. Pavel Majer (A11/123, 14:00)
(UOCHB Praha)
Glutamine antagonists in cancer treatment - Tumortargeted prodrugs of 5-oxo-6-diazo-norleucine (Prof. P. Klán)

Používáte starou verzi internetového prohlížeče, která již není podporována. Je možné, že některé aplikace nebudou zobrazeny správně, některé funkčnosti nebudou dostupné, případně budou dostupné v omezeném rozsahu.