Fyzikální chemie
se zabývá studiem vlastnosti souborů molekul a látek a termodynamických a kinetických procesů v komplexních soustavách. K tomu využívá moderní fyzikálně chemické metody výzkumu a teoretické přístupy založené na kvantově chemických výpočtech a modelech, vycházejících z obecných fyzikálně chemických principů. Trvalý kontakt s vývojem fyziky a používání matematických metod činí z fyzikální chemie nezbytný základ znalostí každého chemika jak při syntéze nových látek, tak při analýze jejich složení a vlastností. Hlavními směry, kterým se odborní pracovníci, učitelé a studenti na Ústavu chemie za spolupráce s externími pracovníky věnují jsou:

  • Ab-initio výpočty vlastností pevných fází
  • Aplikace metod kvantové chemie na problémy struktury, reaktivity a molekulové spektroskopie
  • Výzkum fyzikálně-chemických vlastností ledů a jejich interakcí s přítomnými látkami
  • Charakterizace a studium biomolekul moderními elektrochemickými metodami
  • Charakterizace látek a materiálů a studium termodynamických a kinetických procesů moderními metodami výzkumu
  • Syntéza pokročilých kompaktních a nanostrukturovaných materiálů
  • Termodynamické modelováni a výpočty fázových diagramů komplexních soustav

Program semináře FCH a MCH
PS 2018 
(A12/311, 10:00)

13. 12. 2018
Mgr. Jakub Věžník
(CEITEC MU, Brno)

Redox behaviour of ferrocene derivatives in buffered and unbuffered aqueous solutions

Používáte starou verzi internetového prohlížeče, která již není podporována. Je možné, že některé aplikace nebudou zobrazeny správně, některé funkčnosti nebudou dostupné, případně budou dostupné v omezeném rozsahu.